Minihra

pozn. Čtěte zespodu, pokud jste tu poprvé, nahoře se objevují nejaktuálnější informace. 🙂

III. Kristus Král

V neděli slavíme slavnost Ježíše Krista Krále. Za úkol doplnit emotikony pro kanc. píseň 707 (podobně jako v úkolu I.) je možné nyní získat 7 bodů.
Formulář najdete zde: https://forms.gle/6VdAejsz4Vq4kZkQ6

II. Kostel a jeho pravidla

V kostelích máme určitá pravidla, podle kterých se chováme.
„Když jedete autem, jsou značky návodem, jak se na silnici chovat. Ukazují, co nedělat, nebo co naopak dělat. Varují nás, pomáhají se zorientovat, odhadnout, co nás čeká.“

Toto je 1. věta formuláře. Mám tedy pro ministranty úkol:
Zkusme brát určité příkazy ne jako něco, co nás otravuje; ale spíše jako něco, co zabraňuje nehodám. 😉

V kostele nám postoje a liturgické úkony pomáhají prožívat to, co nemůžeme jinak vidět nebo cítit. 🙂

Formulář se tedy bude týkat porovnání dopravních značek a míst v kostele (a k nim vztaženým situacím). Jde získat 4 body do hry. Odkaz se objeví zde: https://forms.gle/aUDsLGfjjthmEQD97

Nápověda k jednomu ze sedmi úkolů je zde (poslední bod – zakázaná zóna):
https://ministrant.farnostblansko.cz/2021/06/08/mesni-informace/

I. Dušičky

Úkolem bude v daném textu kancionální písně (dívat se do něj – klidně i do toho online – je silně doporučeno 🙂 ) najít chybějící slova. Místo nich máte obrázky (emoji), která je připomínají. Nezapomeňte se podepsat. Úkol je za 5 bodů, otázek 15 (3 otázky správně = 1 bod), zaokrouhlujeme, nestrháváme. 🙂 Součástí je i odkaz na varhaní doprovod, můžete si píseň zkusit i zazpívat. 😉 Vyhodnocení bude až na prosincové schůzce.
Pokud nemáte odpovězeny všechny otázky včetně jména a příjmení, formulář se neodešle.

Odkaz bude zde: https://forms.gle/JEtyDaan4AbRE2ft6
Bonusový bod získali: Jenda Z., Dominik H., Lukáš M.

Informace pro všechny úkoly

Samotný úkol bude bodově vyhodnocen podle obtížnosti (okolo 5 bodů). Podle podílu správných odpovědí na celkovém množství otázek přidělíme body, vyhodnocení proběhne na první prosincové schůzce. Tedy na všechny úkoly máte (maximálně) 1 měsíc. První úkol se ale týká Dušiček, takže ho docela doporučuji vyřešit co nejdřív (a to i kvůli zisku bonusového bodu – pro první 3 s většinou správných odpovědí). Touto dobou (ne 17h) budu na stránky přidávat další úkoly. (Snaha bude, aby byl každý týden právě 1 úkol).
Doporučuji u menších pomoc rodičů (viz níže).

Obecné informace (totéž co v Domů, Fb)

Jelikož se nacházíme v období, kdy jsou četné karantény a zároveň klasických ministrantských schůzek je poskrovnu (podzimky, hřbitov, sv. Martin), připravili jsme si pro kluky online soutěž. Je vhodné, aby ji mladší základoškoláci (1. – 3. třída určitě) dělali ve spolupráci s rodiči (potřeba čtení, porozumění úkolu…). Jde povětšinou o dotazník v rámci Google Forms, takže je potřeba se podepsat (uvést jméno a příjmení – půjde poznat, kde ? – jinak by se formulář neodeslal).Vše bude podrobněji popsáno zde (i s příslušnými odkazy). ?