O nás

Slovo ministrant je odvozeno z latinského ministrare, což znamená sloužit. Naším posláním je tedy sloužit nejen Bohu, ale i druhým lidem, a to za každého počasí. 😉

Ježíš, Kristus, Bůh, Svatý, Spirit, Bible, Evangelium