Služby podzim

Milí ministranti,

byl zhotoven nový seznam služeb na všední dny. Rozpis je vytvořen až do Vánoc takovým způsobem, aby na každou skupinku ministrantů vycházely právě dvě služby. 

Služby začínají v pondělí 17. září, rozpis bude mj. v papírové podobě rozdáván v neděli po mši.

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)