Na hostování do Petrovic!

Jsou tvými vzory Matěj Vydra, Tomáš Kalas či Tomáš Necid? Buď jako oni! Vyzkoušej si, jaké to je (opakovaně) hostovat jinde.

I letos se během Vánoc poněkolikáté koná hostování do Petrovic. Petrovická farnost nedisponuje příliš početnou ministrantskou základnou, takže naše farnost již pravidelně pomáhá o. Němečkovi, aby měl alespoň během svátků dost ministrantů na to, aby se mohla oslavit mše svatá se všemi službami, jak je tomu běžně u nás. Zároveň se jedná o zajímavou zkušenost především pro mladší ministranty, protože si zde mohou během svátků vyzkoušet všechny možné služby. Odvoz je zajištěn. 

 24. 12. - Půlnoční (odjezd z BK cca v 15:00)

zajišťuje Pavel Buchlovský (776 460 512, buchlovskypavel@gmail.com)   

 

25. 12. - Slavnost Narození Páně (odjezd v 8:00)

zajišťuje Marek Mrázek (737 366 350, mara.mrazek@centrum.cz)

 

Kapacita je omezená, pro každou mši max. 4 ministranti, proto doporučuji rychle zvážit přihlášení. Po domluvě je možné nastoupit téměř kdekoliv v BK.

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)