Otázky z březnového Tarsicia

 Milí ministranti!

V sakristii je už týden k dispozici nový Tarsicius, a proto jsou tu nové otázky.

1 bod: Tajenka křížovky na straně 8
2 body: Jak je možné, že Railjet může s jednou lokomotivou jezdit na obě strany?
3 body: Kolik zastavení má a kde se nachází křížová cesta s nejvíce zastaveními v ČR?
4 body: Ve kterém státě se slaví mše koptského ritu?

Bonusová otázka (za 2 body): Který článek se ti v Tarsiciu nejvíce líbil a proč? (Aspoň 4 věty)
Superbonusová otázka (za 8 bodů): Ze kterého videa na Youtube pochází hláška "snad Římov?" (Odpověď nenajdete v Tarsiciu!)

Odpovědi na otázky posílejte jako obvykle na můj mail mrazek.jura@gmail.com do zveřejnění dubnových otázek.

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)