Otázky z lednového Tarsicia - pozdě, ale přece

 Milí ministranti,

sice pozdě, ale přece jen jsou ty otázky z lednového Tarsicia:

1 bod: O Bibli v jaké formě je článek na straně 13?
2 body: Jaké teploty dosahuje blesk?
3 body: Jaké číslo v kancionálu má píseň Pozdvihni se, duše, z prachu?
4 body: Jak se jmenovala manželka Karla Habsburského?

Odpovědi můžete posílat na email mrazek.jura@gmail.com do zveřejnění dalších otázek (což může být docela brzo!). A dnešní motivace pro rychlou odpověď: ten, kdo odpoví nejrychleji alespoň na jednu otázku správně, získá 5 bonusových bodů!
 

Anketa

Kam bys nejraději zavítal na příští ministrantský víkend?:

Odběr novinek mailem

Manuál

 

Neznáš nějakou službu, protože jsi nedával pozor na schůzkách? Nevadí, všemu se můžeš přiučit náhledem do
 
ministrantského manuálu
 
(manuál se kromě elektronické podoby nachází pro případ nouze také v sakristii)